Poznaj Protect24

Wspieramy w zakresie

„Dbałość o wizerunek nie jest lakierowaniem ani polerowaniem zewnętrznego błysku, ale sprawą jakości całej konstrukcji.” Werner Niefer 
Nie wiedzieć to żyć w zagrożeniu-Janusz Leon Wiśniewski 
Jakośc to coś co zadowala klienta, a nawet zachwyca- William Deming
Dobry plan konsekwentnie wykonany dzisiaj, jest lepszy, niż idealny plan wykonany jutro- George Patton
Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada- Alfred Hitchcock
Gasić obecne pożary, potem przejmować się tymi, które dopiero wybuchną - Remigiusz Mróz 
Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej!- Anthony Robbins
Bo wypadek to dziwna rzecz Nigdy go nie ma dopóki się nie wydarzy - A.A.Milne
To, w co tak trud­no nam uwie­rzyć, kie­dyś prze­cież sta­nie się jawą - Jan Lechoń
Konsekwencje naszych czynów biegną szybciej, niż my przed nimi uciekamy - Jacques Deval