Filtruj
Czystość i Dezynfekcja

Czystość- Dezynfekcja praktyczne wskazania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz głównego inspektopratru sanitarnego mają na celu usunięcie z otoczenia czynników szkodliwych i wprowadzenie czynników działających korzystnie, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pełnego rozwoju fizycznegoi psychicznego. Wyróżniamy następujące działy higieny: higiena komunalna, higiena pracy, higiena szkolna, higiena osobista. 
W celu zapobieżenia wirusom, bakteriom, starajmy się w codziennym życiu nie zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy jaką jest dezynfekcja naszych dłoni, powierzchni naszych domostw, biur, restauracji, hal produkcyjnych w przemyśle mięsnym, spożywczym, itd.