Filtruj
Ochrona części ciała

Ochrona części ciała na różnych etapach wykonywanej pracy jest bardzo istotna. Poszczególne elementy ochrony części ciała nazywane są środkami ochrony indywidualnej, które towarzyszą pracownikom w ich codziennej pracy. Odpowiedni dobór ochronników słuchu, ochrony dróg oddechowych, ochrona głowy-twarzy, czy też ochrona kończyn górnych poprzez założenie odpowiednich rękawic roboczych, chronią pracownika w dużej części przed wypadkiem przy pracy. Przydzielenie pracownikowi odpoweidniej odzieży ochronnej należy do obowiązku pracodawcy. 
Warto dodać, że stosowanie srodków ochrony indywidualnej bardzo czesto zapobiega np. ranom ciętym, urazom kręgosłupa.