Filtruj
Ochrona kończyn dolnych

Ochrona kończyn dolnych to przede wszystkim obuwie robocze, które przeznaczone jest do wielu różnych prac. Często możemy znaleźć inną nomenklaturę związaną z nazewnictwem obuwia roboczego. I tak może to być buty robocze ochronne, buty robocze . Każdy rodzaj obuwia roboczego ochronnego produkowany jest wg obowiązujących norm. Obuwie robocze charakteryzuje się bardzo trwałą konstrukcją, dostosowaną praktycznie do każdych warunków pogodowych oraz do sytuacji trudnych np. poślizg, przebicia.
 

 

  • 1
  • 2