Filtruj
Ochrona ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy jest jednym z bardzo ważnych elementów tworzenia całokształtu kultury bezpieczeństwa, na każdym szczeblu prowadzenia działalności. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, realizacji przedsięwzięć, które mają na celu ochronę życia, zdrowia i mienia, przed pożarem, klęską żywiołową, innym miejscowym zagrożeniem, polega na ich zapobieganiu oraz rozprzestrzenianiu się. Bardzo ważnym elementem w ochronie przeciwpożarowej jest zapewnienie odpowiednich sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej oraz innego miejscowego zagrożenia.

 

Producent: KZWM Ogniochron S.A.
281,67zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
3,54zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
121,75zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
159,90zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
63,96zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
202,95zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
178,35zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
72,57zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
206,00zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
231,24zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
111,93zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
351,78zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
200,49zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
276,75zł
Producent: KZWM Ogniochron S.A.
285,36zł